BOK

Bohemistický kruh (BOK) je studentský spolek bohemistů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vznikl v roce 2014. Jeho cílem je prohloubení vztahu jazykovědné a literárněvědné větve oboru, podpora studentů a prezentace jejich vědecké činnosti, např. diplomových prací. Členem se může stát každý student nebo pedagog bohemistiky či příbuzného filologického oboru, jakož i kdokoli se zájmem o bohemistiku jako takovou. Aktivity Bohemistického kruhu čítají pravidelné tematické nebo komponované večery, zpravidla doprovázené autorským čtením. Prostor dáváme jak začínajícím, tak zavedeným tvůrcům a badatelům. Dále pořádáme výjezdy a navazujeme spolupráci s ostatními spolky. Studentům prvního ročníku bakalářského studia poskytujeme konzultační činnost a pro studenty nově přijaté pořádáme seznamovací kurz. Reflektujeme synchronní i diachronní přístup k jazykovému výzkumu, v oblasti literární se zaměřujeme nejvíce na současnou domácí tvorbu, neopomíjíme však ani starší autory. Jakožto spolek studentů se aktivně podílíme na studentské samosprávě (Studentská rada FF UK) i studentském životě vůbec (námi pořádaný minifestival BOKem, Studentský Majáles, festival Open Square apod.).

 facebook  twitter